Езус зжаліўся над жанчынай, уваскрасіў яе сына і аддаў яго маці. Ніхто Яго аб гэтым не прасіў. Жанчына не мела веры, патрэбнай для аздараўлення, а Езус гэтай веры ў дадзены момант нават не патрабуе... Асабіста мяне заўсёды ўражвалі евангельскія прыклады, дзе людзі, можна сказаць, сілай вымальвалі Божага дзеяння. Я захапляўся і захапляюся гэтымі гісторыямі, часта стаўлю іх як узор для сябе і для іншых. Я заўсёды казаў, што калі чалавек нечага хоча, то павінен з усіх сілаў дабівацца. Калі хочаш, здаць экзамены – старайся, калі хочаш зарабляць грошы – памітусіся, калі хочаш пазнаць Бога і мець з ім адносіны – прыкладзі сур’ёзнае намаганне, пачні пасціцца, шмат маліцца і г.д. Мяне захапляла гісторыя сляпых з-пад Ерыхона, якія, не зважаючы на людзей і іх крытычныя рэплікі, з усіх сілаў крычалі і Езус пачуў гэты крык:
И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа. И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов! Народ же заставлял их молчать; но они еще громче стали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов! Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: чего вы хотите от Меня? Они говорят Ему: Господи! чтобы открылись глаза наши. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним” (Матфея 20,29-34).
Падобна адважная і настойлівая вера хананейскай язычніцы:
И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час” (Матфея 15,22-28).
Мне гэтыя гісторыі падабаюцца, мяне яны па-добраму ўражваюць, але і Хрыстос такія паставы ставіць нам як узор:
Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре” (Луки 18,1-8).
Усё гэта зразумела, усё гэта Божая Праўда і Яго Навука, да якой трэба імкнуцца. Але ў святле гэтай праўды мяне здзівіў фрагмент сённяшняга Евангелля:
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его [Иисус] матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. Такое мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности” (Луки 7,11-17).
Заўважце, як дакладна евангеліст Лука апісвае гэту гісторыю. Жанчына некалі пахавала свайго мужа, цяпер хавае свайго адзінага сына. Яна плача, засталася самотнай. Яна не просіць у Езуса цуда, не просіць дапамогі для сябе. І нават не ведаем, ці мае яна веру, якой так часта патрабаваў Хрыстос. Яна, здавалася б, выпадкова праходзіць каля Езуса. Нібыта збег акалічнасцяў… Евангеліст кажа, што Езус зжаліўся над жанчынай, уваскрасіў яе сына і аддаў яго маці. Ніхто Яго аб гэтым не прасіў. Жанчына не мела веры, патрэбнай для аздараўлення, а Езус гэтай веры ў дадзены момант нават не патрабуе. Нават не зусім зразумела навошта Сын Божы зрабіў гэты цуд. Гэты хлопчык усё роўна некалі памрэ. Гэта нармальная рэч, калі паміраюць людзі. Мы, людзі, павінны да гэтага прызвычаіцца, пагадзіцца. Аднак Езус вяртае хлопцу жыццё…
З аднаго боку мы павінны ведаць чаго хочам, павінны трывала і з верай маліцца, а з другога боку, ці гэта самае галоўнае – наша вера ў тое, што станецца паводле нашай настырнай просьбы? Ці можа вера, давер Богу, які ведае што і калі нам трэба будзе больш важны? Асабіста мяне ўражвае гэта евангельская гісторыя. Жанчына не можа прыпісаць цуд сабе, ён стаўся не ў выніку яе малітваў, яе адвагі. Бог прыйшоў нечакана. Ён так часта дзейнічае! Ён прыходзіць не тады, калі мы пастараемся і ўсё зробім па правілах і па пунктам, а неспадзявана. Згадзіцеся, што самыя прыемныя падарункі прыходзяць разам з нечаканасцю. Дзіўна, але нават у прыпавесці пра ўдаву і няправеднага суддзю Езус кажа, што Бог “медлит защищать” сваіх абраных. Цікава чаму?..
Нечым падобную логіку бачу і ў першым чытанні. Каб больш зразумець, прачытайце ўвесь раздзел:
И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана; из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я повелел там женщине вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту; и когда пришел к воротам города, вот, там женщина вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой! у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это и умрем. И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына сделаешь после; ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия; и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек чрез Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него! И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно” (3 Царств 17).
Бог праз прарока Іллю гаворыць цару, што на зямлі не будзе дажджу, як пакаранне за грэх ідалапаклонства. Сам жа прарок застаецца пад Божай апекай. Бог кажа прароку ісці ў месца, дзе была крыніца, пасылае яму птушак, якія яго кормяць. Карацей кажучы, Бог цудоўным чынам трымае Іллю пры жыцці. Аднак раптам гэтыя цуды заканчаюцца, бо высыхае крыніца. Здзіўляе, што Бог не чыніць цуд, каб крыніца біла вечна, а дае заданне: ідзі да жанчыны, якая будзе цябе карміць. Аказваецца, у планах Божых не толькі пракарміць прарока, але прывясці яго да жанчыны. Вось яны сустракаюцца і зноў пачынаюцца Божыя цуды – яна даверылася словам прарока і накарміла апошнім з таго што мела, а харчы сапраўды па слову Іллі не сканчваліся, адбывалася незразумелае размнажэнне дароў. Здавалася б шчаслівае заканчэнне, але ў Бога надалей ёсць свае планы: и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек чрез Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. І тут жанчына пачынае мець прэтэнзіі да Іллі, ды і сам Ілля нічога не разумее і пачынае крычаць да Бога. Пасля чарговы цуд – уваскрашэнне. І толькі пасля гэтага жанчына робіць выснову: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно. Вось яно што. Гэта жанчына не была здольная зрабіць такой высновы пасля цудоўнага размнажэння ежы. Патрэбна была смерць яе сына і цуд уваскрашэння, каб яна нешта зразумела.
Давайце спрабуем разумець гэту гісторыю. Калі б мы жылі ў той час, то напэўна б ведалі аб чым трэба прасіць Бога – каб перасталі пакланяцца ідалам, каб пайшоў дождж, каб была яда і не адляталі вароны, каб не перасохла крыніца і г.д. Мы глядзім не далей нашага носа! Не бачым, ды і не можам бачыць, што ўсе гэтыя гісторыі ў Божым плане складваюцца ў адну вялікую мазайку, што няма нічога выпадковага і адно чапляецца за другое.
Пра гісторыю апостала Паўла ўвогуле маўчу…
Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск” (Галатам 1,13-17).
Апостал Павел быў фарысеем, пераследваў хрысціянаў і нават меў удзел у забойстве дыякана Стэфана. Але разам з тым у сённяшнім другім чытанні Павел кажа, што Бог паклікаў яго з лона маці. Заўважце, не з таго моманту, калі Паўлу аб’явіўся Хрыстос і апостал зваліўся з каня і стаў сляпым, а з лона маці! Што гэта азначае? Аж баюся рабіць выснову… Бог ведаў якія памылкі будуць у жыцці Паўла і дапусціў іх! Бог мог паўстрымаць будучага апостала намнога раней. Чаму Езус не аб’явіўся Паўлу перад забойствам Стэфана? Так бы ўратаваў жыццё праведніка… Як бы дзіўна гэта не гучала, але выглядае на тое, што ў пэўным сэнсе ў планах Божых было нават гэта забойства. Адзін з Айцоў Касцёла пісаў, што толькі ў Божым Валадарстве ахвяра (Стэфан) можа сустрэцца са сваім катам (Павел) і ніхто з іх не мае ўзаемных прэтэнзіяў.
Магчыма, як мяне, так і вас, Бог вучыць пакоры. Давяраць Яму намнога важней, чым здольнасць умела выпрашваць для сябе Яго падарункі.

а. Аляксандр

нядзеля, 6 чэрвеня 2010